Chi tiết văn bản

 Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng dược phẩm, thực phẩm csa năng, mỹ phẩm trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ của Đội QLTT số 3

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản