Chi tiết văn bản

 Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch kiểm tra chuyên đề đấu trang, phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản phẩm năm 2021 của Cục QLTT Sơn La

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản