Tin tức sự kiện

Sơn La: Kiểm tra và đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường

Ngày 21/10/2021, công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục QLTT tỉnh Sơn La tham gia thi sát hạch trực tuyến đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ do Tổng Cục QLTT tổ chức