Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá Tài sản của Đội QLTT số 3

Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 169/TB-ĐQLTT ngày 26/4/2021 Công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
Chi tiết thông báo Tại đây
Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường Sơn La