Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Đội QLTT số 6 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (Đợt 1/2021)
Chi tiết Thông báo Tại đây
Đội QLTT số 6
Cục QLTT Sơn La