Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Đội QLTT số 9

Đội QLTT số 9 - Cục QLTT tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 693/TB-ĐQLTT ngày 18/08/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đội QLTT số 9
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La