Sơn La: Thực hiện giải pháp quét mã QR để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đội Quản lý thị trường số 2 triển khai Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La; Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La; UBND huyện Mai Sơn - Yên Châu thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình Covid-19  vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT Sơn La và UBND huyện Mai Sơn - Yên Châu về việc tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đội QLTT số 2 đã tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo tất cả công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm túc triển khai việc quét mã QR đồng thời kiểm soát khách, người ra/vào tại trụ sở đơn vị và khi đến các địa điểm công cộng khác. Bắt buộc tất cả công chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bluezone hoặc Ncovi và khai báo y tế điện tử. Có chế tài đối với công chức, người lao động của đơn vị nếu không thực hiện nghiêm các quy định quét mã QR của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đ/c Hà Minh Tôn – Đội trưởng Đội QLTT Số 2 thực hiện quản lý địa điểm trên ứng dụng

 

Ngày 24/8/2021 Đội QLTT số 2 đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-ĐQLTT Kế hoạch về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại đơn vị. Qua kế hoạch đã phân công được công chức phụ trách đầu mối trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. Xây dựng được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị. Ngoài ra còn xác định được nguy cơ lẫy nhiễm, các giải pháp, phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới và khi có các trường hợp nghi mắc F0,F1,F2.

Tính đến thời điểm hiện tại Đội QLTT số 2 đã thực hiện đăng ký quét mã tại 02 địa điểm là trụ sở làm việc của Đội tại huyện Mai Sơn và huyện Yên Châu và được dán mã QR code của đơn vị. 100% công chức, người lao động đã cài đặt các ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; 12/13 công chức, người lao động đã được tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 và đã được xác nhận đã tiêm vắc xin. Giao cho 02 công chức lãnh đạo Đội thực hiện quản lý địa điểm và kết xuất báo cáo lịch sử quét mã QR khi có yêu cầu. Ngoài ra phân công người lao động thực hiện hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đến làm việc, liên hệ công tác phải tuân thủ việc quét mã QR code và thực hiện kiểm soát, ghi nhận hoạt động ra/vào trụ sở.

      

Công chức, người lao động thực hiện việc quét mã QR tại trụ sở làm việc

Căn cứ tình hình tại địa phương, trong thời gian tới Đội QLTT số 2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Việc kiểm tra xử lý vi phạm không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian dịch bệnh; Phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện để phương tiện vận tải lưu thông hàng hoá nông sản tới các điểm bán và kho bảo quản tại các điểm, chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Mai Sơn và Yên Châu. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc qua môi trường mạng, qua hệ thống quản lý văn bản điện tử (eDMS), hệ thống thư điện tử và hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS).

Đội QLTT số 2
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La