Cục QLTT tỉnh Sơn La tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Đại diện Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Sơn la tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 20 đến 24/9/2021) Tham gia Hội thi có 50 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; Các thí sinh của các đơn vị tham gia phải thực hiện 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình; thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi về các vấn đề liên quan đến nội dung dự thi của thí sinh. 

Đại diện Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Sơn la tham dự Hội thi, đồng chí Phạm Xuân Tú - Phó bí thư Chi bộ văn phòng đã lựa chọn chủ đề “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đây là một chủ đề mới với nhiều thông tin cốt lõi có ý nghĩa, giá trị quan trọng thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc hội nhập Kinh tế- quốc tế với tầm nhìn mới, tư duy mới…

Đ/c Phạm Xuân Tú trình bày bài thuyết trình tại Hội thi

Với mục đích thông qua Hội thi tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về chủ trương đường lối của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động, từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực chất năng lực, kỹ năng, từ đó có kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết, triển khai chương trình hành động đảng các cấp; bồi dưỡng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ, cũng như công tác tuyên truyền miệng, để từ đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp