Chương trình phối hợp giữa Cục QLTT Sơn La và Bưu điện tỉnh

Cục QLTT Sơn La và Bưu điện tỉnh ký kết Chương trình phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý tình huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện

Chi tiết Chương trình phối hợp Tại đây

Cục Quản lý thị trường Sơn La