Đội QLTT số 3 - Cục Quản lý thị trường Sơn La thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đội QLTT số 3 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 133 /QĐ-CQLTT ngày 16/8/2021 của Cục QLTT tỉnh Sơn La về phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đội Quản lý thị trường số 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Chi tiết Thông báo: Tại đây

Đội QLTT số 3
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La