Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Sơn La thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Sơn La thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Quyết định số 115/QĐ-CQLTT ngày 19/7/2021 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản của Đội QLTT số 1, số 2 về xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐQLTT ngày 20/7/2021 của Đội trưởng Đội QLTT số 2, về việc phê duyệt giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá.

Đội Quản lý thị trường số 2 xin thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Chi tiết thông báo: Tại đây

Đội QLTT số 2
Cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La