Đội QLTT số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (Đợt 2/2021)

Đội QLTT số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (Đợt 2/2021)
Chi tiết Thông báo Tại đây
Đội QLTT số 1
Cục QLTT Sơn La